Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-97+A1+A11, utg 3:2024

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-97: Särskilda fordringar för drivanordningar till rulljalusier, markiser, persienner och liknande utrustning

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN IEC 60335-2-97+A1+A11, utg 3.1:2024/R1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-97+A1+A11, utg 3:2024

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-97: Särskilda fordringar för drivanordningar till rulljalusier, markiser, persienner och liknande utrustning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 852 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 852 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Ersätter SS-EN 60335-2-97, utg 2:2007 som med eventuella tillägg, ändringar och rättelser ej gäller fr o m 2026-03-01.

EN IEC 60335-2-97:2023/A1:2023 och EN IEC 60335-2-97:2023/A11:2023 ingår i standarden.

Ämnesområden

Eltillbehör Allmänt (29.120.01) Dörrar och fönster (91.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-97+A1+A11, utg 3:2024

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-97: Särskilda fordringar för drivanordningar till rulljalusier, markiser, persienner och liknande utrustning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 852 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 852 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment

Artikelnummer: STD-82085321

Utgåva: 3

Fastställd: 2024-02-21

Antal sidor: 37