Nyhet · 2023-09-06

Experter besökte Sverige för att diskutera hur världen ska bli cirkulär

Svenska institutet för standarder var värd för ett veckolångt ISO-möte, där tre standardförslag för en gemensam internationell terminologi, ramverk och mätning kopplat till cirkulär ekonomi stod på dagordningen.

Samson Magombo från Malawi blickar ut över Essingeleden och utbrister att han tycker Stockholm är en vacker stad. Tillsammans med ett 30-tal andra experter från bland annat Taiwan, USA och Japan gästar han Svenska institutet för standarder, SIS, för ett ISO-möte kopplat till internationell standardisering för cirkulär ekonomi.

Standarder för cirkulär ekonomi skapar en gemensam grund för hur produkter och tjänster bör utformas och hanteras för att använda resurser så effektivt som möjligt. Det är viktiga frågor som bidrar till hela världens möjlighet att nå hållbarhetsmålen. Följaktligen har intresset varit stort för det inledande arbetet med att ta fram internationell terminologi och ett gemensamt ramverk samt riktlinjer för hur cirkularitet ska kunna mätas.

Ett av målen under mötet i Stockholm var att hinna gå igenom de tusentals kommentarer som kommit in på standardförslagen, utifrån de grupperingar som redan gjorts.

– I dag är det ofta svårt och kostsamt för företag att övergå till att bli mer cirkulära. Det kan handla om bristande tillgång till återvunnen råvara, eller att det är svårt för företagen att veta vilka satsningar de ska prioritera, säger Laura Linnala som projektleder både SIS kommitté för cirkulär ekonomi och den europeiska kommitté som SIS nyss fick i uppdrag att starta upp.

Just att kunna få lönsamhet i cirkulära satsningar var en av anledningarna som motiverade Malawi till att ta plats i det här standardiseringsarbetet.

Samson Magombo, Malawi Bureau of Standards

– Vi behöver principer för hur företag och organisationer ska kunna orientera sig i övergången till cirkulär ekonomi. Det är viktigt att både kunna hantera resursfrågan och samtidigt addera värde, säger Samson Magombo, Malawi Bureau of Standards.

Vill du veta mer om SIS, CEN och ISO:s standardisering inom cirkulär ekonomi på nationell, europeisk och internationell nivå? Kontakta Laura Linnala, projektledare på SIS

Cirkulär ekonomi

Grundpelaren i ett cirkulärt, hållbart samhälle är resurseffektivitet. För att det ska kunna uppnås krävs standarder. 

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.