Utbildning

Kontinuitetshantering - Business continuity - Online

Vi befinner oss i en värld där säkerhetshot ständigt påverkar oss organisatoriskt eller samhällsmässigt. De nya hoten och riskerna blir alltmer osäkra och tvetydiga, där flera risker samverkar. Detta leder till att konsekvenserna är allt svårare att förutspå, en åtgärd som kan mildra kan också förvärra då sambanden är allt mer komplexa och otydliga.

Boka

Kontinuitetshantering - Business continuity - Online

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 10500 SEK (exkl moms)

Kategori: utbildningar inom risk- och kontinuitetshantering

För att skapa kontroll, t.ex. i dagens pandemi, behöver organisationer svara på - Vad är viktigt i verksamheten för att hållbart överleva? För att hitta svaret behöver ett antal frågor besvaras däribland - Vilka uppgifter måste fungera?

Genom ett strukturerat arbetssätt går det att på mindre än en dag hitta svaret och på basis av svaren utarbeta en handlingsplan.

Utbildningen är uppdelad över tre tillfällen à 2 timmar, kl. 10.00-12.00. I slutet av den webbaserade utbildning ges en uppgift som ska göras inför nästa block.  Mellan varje utbildningstillfälle kommer det finns 1 timme avsatt för frågor.

Utbildningstillfälle: 

6 maj kl. 10:00-12:00
13 maj kl. 10:00-12:00,
20 maj kl. 10:00-12:00,

Frågetid:
9 maj kl. 11:00-12:00,
16 maj kl. 11:00-12:00,
23 maj kl. 11:00-12:00


Du ansluter dig till utbildningen hemifrån eller från ditt kontor. Vi använder Zoom för att kunna erbjuda distansutbildningar. Du som utbildningsdeltagare ansvarar själv för att det fungerar med företagets IT-säkerhetspolicy. Stäm av med din IT-avdelning att det går bra att använda Zoom innan du bokar dig på distansutbildningen

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet

Boka

Kontinuitetshantering - Business continuity - Online

Bra att veta om bokning: När du vill boka en utbildning åt någon annan eller för en grupp deltagare, välkommen att kontakta SIS Kompetenspartner på utbildning@sis.se eller 08-555 522 00 så hjälper vi dig.

Pris: 10500 SEK (exkl moms)

Kontakt

Telefon: 08-555 522 00

E-post: utbildning@sis.se