Standard Svensk standard · SS-EN 50174-2 A 1

Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 50174-2 Korrigeras av: SS-EN 50174-2 A 1 C 1

Ämnesområden

Elinstallatörer Tele (29.022) Nätarkitekturer (35.110) Elinstallationer (91.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings

Artikelnummer: STD-3334676

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-06

Antal sidor: 53

Tillägg till: SS-EN 50174-2

Parallell utgåva: SS-EN 50174-2

Ersätts av: SS-EN 50174-2