Handbok

Handbok om standarder för kemikalier till beredning av dricksvatten

Köp

Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

Denna handbok har tagits fram för att vara till hjälp när processkemikalier ska upphandlas till dricksvattenberedning. Främst genom att lyfta fram vilka standarder man kan hänvisa för olika processkemikalier och olika användningsområden. Handboken kan vara ett stöd vid upphandling och användning av kemikalierna. Handboken innehåller också användbara checklistor på vad man ska tänka på vid upphandling av processkemikalier och ett räkneexempel på hur man beräknar föroreningsnivåer från processkemikalien och hur man kan tänka kring vilken föroreningshalt som kan accepteras från kemikalien.

 

Målgruppen för handboken är VA-huvudmän, men även tillverkare, leverantörer, distributörer och andra aktörer inom branschen.

Ämnesområden

Externa Övrigt (98.050)


Köp

Handbok

Handbok om standarder för kemikalier till beredning av dricksvatten
Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198

Artikelnummer: BCK-80041666

Beteckning: Kemikalier till beredning av dricksvatten

Utgåva: 2023

Utgiven: 2023-03-14

Antal sidor: 14

Förlag: Svenska institutet för standarder