Handbok

Avfallsordlista

Köp

Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

Ordlistan upptar termer som berör avfall och avfallshantering. Den innehåller omkring 550 termer med motsvarigheter på danska, norska, finska, engelska, franska och tyska samt definitioner på svenska. Ordlistan är alfabetiskt uppställd efter de svenska termerna med systematiskt register på svenska och alfabetiska register på övriga språk.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13)


Köp

Handbok

Avfallsordlista
Pris: 295 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Danska Engelska Norska Finska Svenska Franska Tyska

Artikelnummer: BCK-11605

Beteckning: TNC 62

Utgåva: 1977

Utgiven: 1977-01-01

Antal sidor: 210

Förlag: Terminologicentrum TNC