Standard Technical specification · SIS-TS 21144:2007

Engineering survey for construction works - Specifications for producing of digital terrain models

Status: Withdrawn · Replaced by: SIS-TS 21144:2013

Scope
Denna TS omfattar krav på modeller som framställs genom insamling av terrängdata med metoder som fotogrammetrisk mätning, geodetisk mätning eller mätning med satellitteknik (GNSS), digitalisering av befintligt kartmaterial samt flygburen eller markstationär skanning. Modeller kan även utgöra en blandning av nämnda metoder eller utgöra vattenområden där botten bestämts genom ekolodning.

Subjects

Construction technology


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Engineering survey for construction works - Specifications for producing of digital terrain models

Article no: STD-63792

Edition: 2

Approved: 11/13/2007

No of pages: 40

Replaces: SIS/TS 21144:2004

Replaced by: SIS-TS 21144:2013