Standard Technical specification · SIS/TS 21144:2004

Engineering survey for construction works - Specifications for producing of digital terrain models

Status: Withdrawn · Replaced by: SIS-TS 21144:2007

Scope
Denna SIS/TS innehåller kvalitetskrav för upprättande av digitala terrängmodeller (DTM) avseende markytans återgivning i digital form. Specifikationerna ger underlag för att välja krav på modellers höjdnoggrannhet och val av datainsamlingsmetod. Särskild vikt läggs vid kvalitetsmärkning av modeller dvs. beskrivande information om hur modeller framställts, dess kvalitetsegenskaper och användningsområden, kompletteringar m. m., som skall bifogas modeller till dess nyttjare. Denna SIS/TS anger tekniska specifikationer för framställning av underlag, upprättande och redovisning av modeller.

Subjects

Construction technology


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Engineering survey for construction works - Specifications for producing of digital terrain models

Article no: STD-37465

Edition: 1

Approved: 10/14/2004

No of pages: 25

Replaced by: SIS-TS 21144:2007