Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 21144:2007

Byggmätning - Specifikationer vid framställning av digitala terrängmodeller

Status: Upphävd · Ersätts av: SIS-TS 21144:2013

Omfattning
Denna TS omfattar krav på modeller som framställs genom insamling av terrängdata med metoder som fotogrammetrisk mätning, geodetisk mätning eller mätning med satellitteknik (GNSS), digitalisering av befintligt kartmaterial samt flygburen eller markstationär skanning. Modeller kan även utgöra en blandning av nämnda metoder eller utgöra vattenområden där botten bestämts genom ekolodning.

Ämnesområden

Konstruktionsteknik


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggmätning och toleranser, SIS/TK 178

Internationell titel: Engineering survey for construction works - Specifications for producing of digital terrain models

Artikelnummer: STD-63792

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-11-13

Antal sidor: 40

Ersätter: SIS/TS 21144:2004

Ersätts av: SIS-TS 21144:2013