Standard Technical specification · SIS-TS 21144:2013

Engineering survey for construction works - Specifications for producing and control of digital ground models

Status: Withdrawn · Replaced by: SIS-TS 21144:2016

Scope
Du får tillgång till denna publikation till ett reducerat pris genom att den förbetalats av intressenter till SIS.

Denna tekniska specifikation omfattar anvisningar och krav avseende dels framställning, dels kontroll av digitala markmodeller som framställs genom insamling av terrängdata med metoder som fotogrammetrisk mätning, geodetisk mätning eller mätning med satellitteknik (GNSS), digitalisering av befintligt kartmaterial samt flygburen eller markstationär skanning. Modeller kan även ha tagits fram med en blandning av nämnda metoder. Annan typ av modell kan avse vattenområden där botten bestämts genom ekolodning, manuell lodning eller batymetrisk mätning.

Subjects

Construction technology


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Engineering survey for construction works - Specifications for producing and control of digital ground models

Article no: STD-99227

Edition: 3

Approved: 9/2/2013

No of pages: 68

Replaces: SIS-TS 21145:2007 , SIS-TS 21144:2007

Replaced by: SIS-TS 21144:2016