Standard Technical specification · SIS-TS 21144:2016

Engineering survey for construction works - Specification for production and control of digital terrain models

Status: Valid

Scope
Du får tillgång till denna publikation till ett reducerat pris genom att den förbetalats av intressenter till SIS. Denna tekniska specifikation omfattar anvisningar och krav avseende dels framställning, dels kontroll av digitala markmodeller som framställs genom insamling av terrängdata med metoder som fotogrammetrisk mätning, geodetisk mätning eller mätning med satellitteknik (GNSS), digitalisering av befintligt kartmaterial samt flygburen eller markstationär skanning. Modeller kan även ha tagits fram med en blandning av nämnda metoder. Annan typ av modell kan avse vattenområden där botten bestämts genom ekolodning, manuell lodning eller batymetrisk mätning.

Subjects

Construction technology (91.200)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-8020811

Edition: 4

Approved: 6/9/2016

No of pages: 52

Replaces: SIS-TS 21144:2013