Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 21144:2016

Byggmätning - Specifikationer vid framställning och kontroll av digitala markmodeller

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 21144:2016

Byggmätning - Specifikationer vid framställning och kontroll av digitala markmodeller
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Omfattning
Du får tillgång till denna publikation till ett reducerat pris genom att den förbetalats av intressenter till SIS.

Denna tekniska specifikation omfattar anvisningar och krav avseende dels framställning, dels kontroll av digitala markmodeller som framställs genom insamling av terrängdata med metoder som fotogrammetrisk mätning, geodetisk mätning eller mätning med satellitteknik (GNSS), digitalisering av befintligt kartmaterial samt flygburen eller markstationär skanning. Modeller kan även ha tagits fram med en blandning av nämnda metoder. Annan typ av modell kan avse vattenområden där botten bestämts genom ekolodning, manuell lodning eller batymetrisk mätning.

Ämnesområden

Konstruktionsteknik (91.200)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-TS 21144:2016

Byggmätning - Specifikationer vid framställning och kontroll av digitala markmodeller
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggmätning och toleranser, SIS/TK 178

Internationell titel: Engineering survey for construction works - Specification for production and control of digital terrain models

Artikelnummer: STD-8020811

Utgåva: 4

Fastställd: 2016-06-09

Antal sidor: 52

Ersätter: SIS-TS 21144:2013