Standard Swedish standard · SS-EN ISO 7519

Technical drawings - Construction drawings - General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings (ISO 7519:1991)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard utgör komplement till ISO 128 för byggritningar och fastställer generella principer för ritsätt att tillämpas på sammanställnings- och uppställningsritningar, huvudsakligen inom området husritningar (A- och K-ritningar). Svensk kommentar: I Sverige används termen "A-ritningar" som samlingsnamn för ritningar upprättade av arkitekt, och termen "K-ritningar" som samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av byggkonstruktör.

Subjects

Construction drawings (01.100.30) (92.100.20)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-20272

Edition: 1

Approved: 3/27/1997

No of pages: 21

Replaces: SS 32215 , SS 32263