Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7519

Byggritningar - Generella redovisningsprinciper för översikts- och uppställningsritningar (ISO 7519:1991)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7519

Byggritningar - Generella redovisningsprinciper för översikts- och uppställningsritningar (ISO 7519:1991)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard utgör komplement till ISO 128 för byggritningar och fastställer generella principer för ritsätt att tillämpas på sammanställnings- och uppställningsritningar, huvudsakligen inom området husritningar (A- och K-ritningar).
Svensk kommentar:
I Sverige används termen "A-ritningar" som samlingsnamn för ritningar upprättade av arkitekt, och termen "K-ritningar" som samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av byggkonstruktör.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7519

Byggritningar - Generella redovisningsprinciper för översikts- och uppställningsritningar (ISO 7519:1991)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Technical drawings - Construction drawings - General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings (ISO 7519:1991)

Artikelnummer: STD-20272

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-03-27

Antal sidor: 21

Ersätter: SS 32215 , SS 32263