Standard Svensk standard · SS 32263

Byggritningar - Ritsätt - Husritningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 7519

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Construction drawings - Representation - Architectural and structural engineering drawings

Artikelnummer: STD-13716

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-09-15

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 7519