Standard Svensk standard · SS 32215

Byggritningar - Linjer

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 7519 , SS-ISO 128-23 , SS-ISO 128-23

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Construction drawings - Lines

Artikelnummer: STD-13715

Utgåva: 4

Fastställd: 1993-09-15

Antal sidor: 4

Ersätter: SS 32215

Ersätts av: SS-EN ISO 7519 , SS-ISO 128-23 , SS-ISO 128-23