Standard Svensk standard · SS-ISO 128-23

Ritregler - Allmänna regler - Del 23: Linjer för byggritningar

Status: Gällande

Omfattning
I denna del av ISO 128 behandlas linjer och deras användningsområden i bygghandlingar, bland annat arkitektritningar, konstruktionsritningar, bygginstallationsritningar, anläggningsritningar, landskapsritningar och stadsplaneritningar.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Regler för byggritningar (92.100.20) Byggstandard, Utförande och kontroll (92.200)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Technical drawings - General principles of presentation - Part 23: Lines on construction drawings

Artikelnummer: STD-39134

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-03-16

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-ISO 128-23

Ersätter: SS 32215