Standard Swedish standard · SS 2875:2019

Fire protection - Evacuation plans - Design and symbols

Status: Valid

Scope
Denna standard anger principer för utformning och rekommenderad placering av utrymningsplaner som ska innehålla relevant brandsäkerhetsinformation, utrymningsväg samt placering av nödutrustning och utrymningshjälpmedel för människor som vistas i byggnaden. Denna standard omfattar inte planer eller tekniska ritningar som ska användas av räddningstjänsten eller andra specialister. Denna standard är inte tillämplig för järnväg, vägtrafik, sjöfart, flygtrafik eller gruvdrift.

Subjects

Public information symbols. Signs. Plates. Labels (01.080.10) Building design (94.100)


Product information

Language: Swedish

Written by: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

International title:

Article no: STD-80015334

Edition: 3

Approved: 8/30/2019

No of pages: 16

Replaces: SS 2875