Standard Swedish standard · SS-EN 1563

Founding - Spheroidal graphite cast irons

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1563:2012 Amended by: SS-EN 1563/A1 , SS-EN 1563/A2:2005
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1563

Founding - Spheroidal graphite cast irons
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 628 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 628 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard definierar sorterna och
tillhörande krav för segjärn.
Denna europastandard specificerar en klassificering
baserad på mekaniska egenskaper mätt på
bearbetade provstavar framställda från
– separatgjutna provkroppar
– vidgjutna provkroppar
– provkroppar uttagna från gjutgodset.
Denna standard specificerar också en klassificering
baserad på hårdhet.
Denna standard täcker inte tekniska leveransbestämmelser
för segjärnsgjutgods, se SS-EN 1559-1
och SS-EN 1559-3.
Denna standard gäller inte för segjärn använt för
rör, rördelar och tillbehör, vilka återfinns i SS-EN
545, SS-EN 598, SS-EN 969 och ISO 2531.

Subjects

Irons (77.080.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1563

Founding - Spheroidal graphite cast irons
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 628 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 628 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-21696

Edition: 1

Approved: 12/12/1997

No of pages: 40

Replaces: SS 140125 , SS 140130 , SS 140135 , SS 140212 , SS 140215 , SS 140217 , SS 140219 , SS 140221 , SS 140110 , SS 140115 , SS 140223 , SS 140727 , SIS 112128 , SS 110135 , SIS 140523 , SS 110136 , SS 140120 , SS 112129 , SS 140722

Replaced by: SS-EN 1563:2012