Standard Swedish standard · SS-EN 1995-1-2:2004

Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design

Status: Valid · Corrected by: SS-EN 1995-1-2:2004/AC:2010

Scope
(1)P EN 1995-1-2 behandlar dimensionering av träkonstruktioner med hänsyn till olyckslasten brand och ska användas tillsammans med EN 1995-1-1 och EN 1991-1-2. EN 1995-1-2 anger bara skillnaderna mot och eventuella kompletteringar till vad som gäller vid dimensionering vid normal temperatur. (2)P EN 1995-1-2 behandlar endast passiva metoder för brandskydd. Aktiva metoder behandlas inte. (3)P EN 1995-1-2 gäller för byggnader med krav att uppfylla vissa funktioner vid brandpåverkan som att — förtida kollaps av bärverket undviks (bärförmåga) — brandspridning (lågor, heta gaser, övertemperaturer) till andra delar av byggnaden begränsas (avskiljan-de funktion). (4)P EN 1995-1-2 ger principer och tillämpningsregler för dimensionering av bärverk och byggnadsdelar mot specifika krav vad gäller tidigare nämnda funktioner och prestandanivåer. (5)P EN 1995-1-2 gäller för bärverk eller delar av bärverk som omfattas av och dimensionerats enligt EN 1995-1-1. (6)P Metoderna i EN 1995-1-2 är tillämpbara på alla produkter enligt produktstandarder som denna del hänvisar till.

Subjects

Fire-resistance of building materials and elements (13.220.50) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 5, Design of timber structures (91.070.05) Eurocodes, fire (91.070.70) Timber structures (91.080.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

International title:

Article no: STD-74496

Edition: 1

Approved: 12/10/2004

No of pages: 80

Replaces: SS-ENV 1995-2