Standard Swedish standard · SS-EN 54-16:2008

Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger krav, provningsmetoder och prestandakriterier för centralutrustning för talat larm för användning i branddetekterings- och brandlarmsystem för byggnader, där larmsignalen har formen av toner eller talade meddelanden, eller båda delar. Detta dokument ligger även till grund för utvärderingen av utrustningens överensstämmelse med kraven i denna Europastandard. ANM. De övergripande kraven för ett system för talat larm, speciellt vad gäller hörbarhet och begriplighet, täcks inte i denna del av EN 54. Tillverkaren bör överväga krav på ett övergripande system som kan påverka utrustningens utformning. Sådana systemkrav kan anges i en annan del av EN 54, i nationell lagstiftning, föreskrifter och standarder samt i avtalshandlingar.

Subjects

Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

International title:

Article no: STD-80011817

Edition: 1

Approved: 3/14/2008

No of pages: 76

Also available in: SS-EN 54-16:2008