Standard Swedish standard · SS-EN 1176-11:2008

Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 1176-11:2014 , SS-EN 1176-11:2014

Scope
Denna standard specificerar kompletterande säkerhetskrav för tredimensionella nätkonstruktioner avsedda för permanent installation och för att användas av barn.

Denna standard är inte tillämpbar på specialutformade klätterkonstruktioner som används i träningssyfte för sportaktiviteter såsom bergsbestigning.

Subjects

Playgrounds


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title: Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network

Article no: STD-68722

Edition: 1

Approved: 6/9/2008

No of pages: 20

Also available in: SS-EN 1176-11:2008

Replaced by: SS-EN 1176-11:2014 , SS-EN 1176-11:2014