Standard Svensk standard · SS-EN 1176-11:2008

Lekredskap och stötdämpande underlag - Del 11: Tredimensionella nätkonstruktioner - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1176-11:2014 , SS-EN 1176-11:2014

Omfattning
Denna standard specificerar kompletterande säkerhetskrav för tredimensionella nätkonstruktioner avsedda för permanent installation och för att användas av barn.

Denna standard är inte tillämpbar på specialutformade klätterkonstruktioner som används i träningssyfte för sportaktiviteter såsom bergsbestigning.

Ämnesområden

Lekredskap


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network

Artikelnummer: STD-68722

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-06-09

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 1176-11:2008

Ersätts av: SS-EN 1176-11:2014 , SS-EN 1176-11:2014