Standard Swedish standard · SS-EN 10095

Heat resisting steels and nickel alloys

Status: Valid

Scope
1.1 Denna europastandard behandlar de sorter av bearbetat stål och nickellegeringar som listats i tabell 1 till 3 och som vanligtvis används för produkter på vilka det huvudsakliga kravet är deras beständighet mot effekterna av varma gaser och produkter av förbränning vid temperaturer över 550 °C. 1.2 Denna EN 10095 anger tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat, varm- eller kallvalsad tunnplåt/grovplåt och band, varm- eller kallformad stång, valstråd och profiler av värmebeständiga stål och nickellegeringar. 1.3 Några sorter från EN 10088-1 och EN 10028-7 kan användas som värmebeständiga stål. Dessa anges i den informativa bilaga D. 1.4 De allmänna tekniska leveransbestämmelser som anges i EN 10021 gäller utöver fordringarna i denna europastandard, såvida ej annat anges i denna standard. 1.5 Denna europastandard gäller inte för komponenter tillverkade genom vidare bearbetning av de produkter som listats i 1.2 med kvalitetskarakteristika som har förändrats genom denna vidare bearbetning. 1.6 Denna europastandard är inte avsedd för tryckanvändningar.

Subjects

Heat-treatable steels (77.140.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-31235

Edition: 1

Approved: 4/1/1999

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 10095

Replaces: SS 142368 , SS 142372