Standard Swedish standard · SS-EN ISO 5817:2007

Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2003, corrected version:2005, including Technical Corrigendum 1:2006)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 5817:2014 , SS-EN ISO 5817:2014

Scope
Denna internationella standard ger kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser i smältsvetsförband (utom för strålsvetsning) i alla typer av stål, nickel, titan och deras legeringar. Den gäller för materialtjocklekar över 0,5 mm. Kvalitetsnivåer för strålsvetsförband i stål ges i ISO 13919-1. Tre kvalitetsnivåer ges för att tillämpas på många olika svetsade produkter. De betecknas med B, C och D. Kvalitetsnivå B passar ihop med de högsta kraven på den färdiga svetsen. Kvalitetsnivåerna avser produktionens kvalitet och inte produktens lämplighet för avsett ändamål (se 3.2). Denna internationella standard är tillämplig på: — olegerat och legerat stål; — nickel och nickellegeringar; — titan och titanlegeringar; — manuell, mekaniserad och automatisk svetsning; — alla svetslägen; — alla svetstyper, t ex stumsvetsar, kälsvetsar och rörknutar; — följande svetsmetoder och deras definierade undermetoder enligt ISO 4063: — 11 metallbågsvetsning utan gasskydd; — 12 pulverbågsvetsning; — 13 gasmetallbågsvetsning; — 14 svetsning med skyddsgas med icke smältande elektrod; — 15 plasmasvetsning; — 31 gassvetsning (bara för stål). Metallurgiska egenskaper, t ex kornstorlek och hårdhet, täcks inte av denna internationella standard.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: Swedish English

Written by: AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter, SIS/TK 134/AG 06

International title:

Article no: STD-61765

Edition: 2

Approved: 8/7/2007

No of pages: 68

Replaces: SS-EN ISO 5817:2004

Replaced by: SS-EN ISO 5817:2014 , SS-EN ISO 5817:2014