Standard Swedish standard · SS-EN 197-2

Cement Part 2: Confirmity evaluation

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 197-2:2014 , SS-EN 197-2:2014

Scope
EN 197-2 anger förfarandet för utvärdering av cements överensstämmelse med kraven i tillhörande produktstandard, inklusive certifiering om överensstämmelse utförd av ett certifieringsorgan. Standarden ger tekniska regler för tillverkningskontroll vid fabrik, med egenkontrollprovningar och uppgifter för certifieringsorgan. Den ger också regler för åtgärder då icke-överensstämmelse inträffat, tillvägagångssätt vid certifiering om överensstämmelse samt krav på anläggningar för återförsäljning. I EN 197-2 används ordet "cement" för såväl ordinära cement enligt EN 197-1 som för övriga cement och bindemedel, för vilka produktstandarden hänvisar till EN 197-2 och certifiering är aktuell. Cementet skall vara tillverkat vid en bestämd fabrik och vara av en viss typ och hållfasthetsklass, specificerad och definierad i tillämplig produktstandard.

Subjects

Cement, gypsum, lime, mortar (91.100.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Cement Part 2: Confirmity evaluation

Article no: STD-29383

Edition: 1

Approved: 12/8/2000

No of pages: 25

Replaces: SS-ENV 197-2

Replaced by: SS-EN 197-2:2014 , SS-EN 197-2:2014