Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1302

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Metod att ange ytstruktur i teknisk produktdokumentation (ISO 1302:2002)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1302

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Metod att ange ytstruktur i teknisk produktdokumentation (ISO 1302:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 595 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 595 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 552 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard specificerar reglerna för att ange ytstruktur i teknisk produktdokumentation (t.ex. ritningar, specifikationer, kontrakt, rapporter) med hjälp av grafisk symboler och textangivelser. Den är tillämplig för kravangivelser för ytor med hjälp av a) profilparametrar, i enlighet med ISO 4287, som hänför sig till - R-profil (ytjämnhetsparametrar), - W-profil (vågighetsparametrar), och - P-profil (strukturella parametrar), b) motifparametrar, i enlighet med ISO 12085, som hänför sig till - ytjämnhetsmotif, - vågighetsmotif. c) parametrar som hänför sig till materialandelskurvan enligt ISO 13565-2 och ISO 13565-3. Anm För kravangivelser angående ytdefekter (porer, repor etc.), som inte kan specificeras med hjälp av ytstrukturparametrar, hänvisas till ISO 8785 som täcker ytdefekter.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Ytstruktur (17.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1302

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Metod att ange ytstruktur i teknisk produktdokumentation (ISO 1302:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 595 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 595 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 552 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation (ISO 1302:2002)

Artikelnummer: STD-32178

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-01

Antal sidor: 105

Ersätter: SS 672