Standard Swedish standard · SS-EN ISO 1302

Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation (ISO 1302:2002)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard specificerar reglerna för att ange ytstruktur i teknisk produktdokumentation (t.ex. ritningar, specifikationer, kontrakt, rapporter) med hjälp av grafisk symboler och textangivelser. Den är tillämplig för kravangivelser för ytor med hjälp av a) profilparametrar, i enlighet med ISO 4287, som hänför sig till - R-profil (ytjämnhetsparametrar), - W-profil (vågighetsparametrar), och - P-profil (strukturella parametrar), b) motifparametrar, i enlighet med ISO 12085, som hänför sig till - ytjämnhetsmotif, - vågighetsmotif. c) parametrar som hänför sig till materialandelskurvan enligt ISO 13565-2 och ISO 13565-3. Anm För kravangivelser angående ytdefekter (porer, repor etc.), som inte kan specificeras med hjälp av ytstrukturparametrar, hänvisas till ISO 8785 som täcker ytdefekter.

Subjects

Mechanical engineering drawings (01.100.20) Properties of surfaces (17.040.20)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-32178

Edition: 1

Approved: 3/1/2002

No of pages: 105

Replaces: SS 672