Standard Svensk standard · SS 672

Ritningsregler - Ytjämnhet - Metoder för att ange ytstruktur

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 1302

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Technical drawings - Method of indicating surfacetexture

Artikelnummer: STD-14267

Utgåva: 7

Fastställd: 1993-12-10

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 672

Ersätts av: SS-EN ISO 1302