Logga in

Möt våra medarbetare

Projektledare hos SIS arbetar tillsammans med experter från olika branscher för att hitta gemensamma lösningar, som bidrar till innovationer och underlättar handel och export. Hör några av våra projektledare berätta om projekten som de arbetar med.

Björn Nilsson, projektledare inom konsument- och personlig säkerhet, berättar om sitt arbete med att leda ergonomistandardisering.

Tina Bohlin, projektledare inom miljö- och hållbar utveckling, berättar om arbetet med världens mest använda standard, ISO 9001 för kvalitetsledning. 

Katarina Widström, projektledare inom verkstadsindustri, berättar om utvecklingen av standarder för robotar.


Några ord från HR-chefen

”Vi vill vara en bra arbetsgivare och satsar därför mycket på organisationsutveckling, ledarskap och med-arbetarskap.”
– Elisabeth Darius, HR-chef

Examensjobb på SIS

"SIS stora kontaktnät gjorde det lätt att komma i kontakt med rätt personer, vilket var en enorm fördel för mig som exjobbare"