Standard Swedish standard · SS-EN ISO 26800:2011

Ergonomics - General approach, principles and concepts (ISO 26800:2011)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 26800:2011

Ergonomics - General approach, principles and concepts (ISO 26800:2011)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard presenterar det ergonomiska angreppssättet och specificerar grundläggande ergonomiska principer och begrepp. Dessa kan tillämpas på utformning och utvärdering av uppgifter, arbeten, produkter, verktyg, utrustning, system, organisationer, tjänster, inrättningar och miljöer så att dessa överensstämmer med människors egenskaper, behov, värderingar, förmågor och begränsningar.De bestämmelser och den vägledning som ges i denna internationella standard är avsedda att förbättra säkerheten, prestandan, ändamålsenligheten, effektiviteten, tillförlitligheten, tillgängligheten och underhållsmässigheten under designresultatets hela livscykel samtidigt som alla inblandades hälsa, välbefinnande och tillfredsställelse garanteras och förbättras. Denna internationella standards tilltänkta användare är designer, ergonomer och projektledare, men också chefer, arbetare, konsumenter (eller deras representanter) och upphandlare. Den är också en referensstandard för utvecklare av ergonomistandarder. Denna internationella standard lägger grunden för andra, mer detaljerade och kontextspecifika, internationella ergonomistandarder.

Subjects

Environment, health protection, safety (01.040.13) Ergonomics (13.180)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 26800:2011

Ergonomics - General approach, principles and concepts (ISO 26800:2011)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-98381

Edition: 1

Approved: 9/8/2011

No of pages: 32

Also available in: SS-EN ISO 26800:2011