Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15614-5:2004

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 5: Arc welding of titanium, zirconium and their alloys (ISO 15614-5:2004)

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard är en del i en serie standarder. Detaljer om serien ges i EN ISO 15607:2003, bilaga A. Denna standard beskriver hur ett svetsdatablad godkänns genom svetsprocedurkontroll. Standarden anger villkoren för utförande av svetsprocedurkontroll och gränserna för giltigheten av en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten inom ramen för de parametrar som anges i avsnitt 8. Provning skall utföras enligt denna standard. Ytterligare provning kan krävas av tillämpningsstandarder. Denna standard avser bågsvetsning av titan, titanlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar i alla produktformer. Bågsvetsning täcks av följande metoder enligt EN ISO 4063: 131 – metallbågsvetsning med inert gas, MIG-svetsning; 141 – wolframsvetsning med inertgas, TIG-svetsning; 15 – plasmasvetsning Principerna i denna Europastandard kan tillämpas på andra smältsvetsmetoder.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Product information

Language: Swedish English

Written by: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

International title:

Article no: STD-37512

Edition: 1

Approved: 10/8/2004

No of pages: 53