Standard Technical reports · SIS-ISO/IEC TR 38502:2014

Information technology - Governance of IT - Framework and Model (ISO/IEC TR 38502:2014, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-ISO/IEC TR 38502:2014

Information technology - Governance of IT - Framework and Model (ISO/IEC TR 38502:2014, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna tekniska rapport ger vägledning om karaktären och mekanismer för övergripande styrning (governance) och ledning (management) samt förhållandet dem emellan, när det gäller IT inom en organisation. Syftet med denna tekniska rapport är att ge information om en struktur och en modell som kan användas för att fastställa gränser och relationer mellan övergripande styrning och ledning av en organisations nuvarande och framtida användning av IT.Denna tekniska rapport ger vägledning för:— högsta styrande organ;— ledare som arbeta inom de befogenheter och ansvar som fastställs av övergripande styrning;— rådgivare eller de som stöder den övergripande styrningen av organisationer av alla storlekar och typer; och — utvecklare av standarder inom områdena övergripande styrning av IT och ledning av IT.

Subjects

General (35.020) Software development and system documentation (35.080)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-ISO/IEC TR 38502:2014

Information technology - Governance of IT - Framework and Model (ISO/IEC TR 38502:2014, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-8019354

Edition: 1

Approved: 10/27/2014

No of pages: 28

Also available in: SIS-ISO/IEC TR 38502:2014