Standard Swedish standard · SS-EN 13480-6:2017+C2:2019

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping

Status: Valid

Scope
Detta dokument anger krav för industriella rörledningar som antingen är helt markförlagda eller är delvis markförlagda och delvis förlagda i skyddsrör eller skyddade på liknande sätt. Det ska användas tillsammans med de övriga sex delarna av EN 13480. Där en markförlagd rörledning enligt denna standard ansluter till rörledning installerad under andra regler, t.ex. pipelines, bör övergången göras vid ett stängningselement t.ex. en stäng- eller reglerventil som separerar de två sektionerna. Övergången bör ligga nära gränsen för industrianläggningen, men kan vara på in- eller utsidan om gränsen. Drifttemperatur upp till 75 °C. Anm. För högre temperaturer hänvisas till EN 13941+A1:2010, men det bör beaktas, att CEN/TC 107 bara arbetar med förisolerade rörledningar vid temperaturer upp till 140 °C och diametrar upp till 800 mm, som hör till det senaste för dessa produkter.

Subjects

General (23.040.01) Pressure vessels - Metallic industrial piping (SS-EN 13480) (23.040.09)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80020759

Edition: 1

Approved: 9/4/2019

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 13480-6:2017+C2:2019

Replaces: SS-EN 13480-6:2017 , SS-EN 13480-6:2017 , SS-EN 13480-6:2017/A1:2019