Standard Swedish standard · SS-EN 1176-1:2008

Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 1176-1:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1176-1:2008

Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av EN 1176 specificerar allmänna säkerhetskrav för publika lekredskap och ytbeläggning. Ytterligare säkerhetskrav för specifika lekredskap specificeras i efterföljande delar i denna standard. Denna del av EN 1176 omfattar lekredskap för alla barn. När standarden utarbetats har hänsyn tagits till behovet av övervakning av små barn samt av barn med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar. Syftet med denna del av EN 1176 är att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå när barn leker i, på eller i närheten av lekredskapen samt att samtidigt gynna aktiviteter och funktioner som är bra för barnen, då de ger dem värdefulla erfarenheter som gör det möjligt för dem att hantera situationer utanför lekplatsen. Denna del av EN 1176 är tillämplig för lekredskap som är avsedda för individuell och kollektiv användning av barn men inte för äventyrslekplatser. Den är även tillämplig för redskap och utrustning som installerats som lekredskap även om de inte har tillverkats för detta ändamål men inte de produkter som definieras som leksaker i EN 71 och i Toys Safety Directive. ANM. Äventyrslekplatser är inhägnade, avstängningsbara lekplatser som drivs med personal i enlighet med de pedagogiska principerna att stimulera barnens utveckling. Dessa har ofta egentillverkade redskap. Denna del av EN 1176 specificerar de krav som ska skydda barnet från faror som han eller hon inte kan förutse när redskapet används så som avses eller på ett sätt som rimligen kan förutses.

Subjects

Playgrounds (97.200.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1176-1:2008

Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-66601

Edition: 2

Approved: 6/9/2008

No of pages: 100

Also available in: SS-EN 1176-1:2008

Replaced by: SS-EN 1176-1:2017