Standard Swedish standard · SS-EN 13242

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13242+A1:2007 , SS-EN 13242+A1:2007
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13242

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard beskriver egenskaperna hos ballast som erhållits genom bearbetning av naturliga eller industriellt framställda eller återvunna material för hydrauliskt bundna och obundna material till väg och anläggningsbyggande.
Den beskriver också hur produkternas överensstämmelse med denna europastandard skall bedömas.
ANM. 1 Kraven i denna europastandard baseras på erfarenhet av ballasttyper med vedertagen användning. Försiktighet bör iakttas när man överväger att använda ballast där erfarenhet inom användningsområdet saknas, t ex återvunnen ballast och ballast som härrör från vissa industriella biprodukter. Sådan ballast bör uppfylla alla krav i denna europastandard men kan ha andra egenskaper, som inte omfattas av mandat M 125 och som inte gäller för flertalet av ballasttyper med vedertagen användning. När så krävs kan bestämmelser, som gäller på platsen för ballastens användning, tillämpas för bedömning av dess lämplighet.
ANM. 2 Egenskaper för lättballast beskrivs i EN 13055-2.

Subjects

Mineral materials and products (91.100.15)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13242

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-33651

Edition: 1

Approved: 2/7/2003

No of pages: 38

Replaces: SS 132101

Replaced by: SS-EN 13242+A1:2007 , SS-EN 13242+A1:2007