Standard Validation, only publication · SS-EN 1170-1

Precast concrete products - Test method for glass-fibre reinforced cement - Part 1: Measuring the consistency of the matrix "Slump test" method

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30) Products in fibre-reinforced cement (91.100.40)


Product information

Language: English

Written by: BST

International title:

Article no: STD-21652

Edition: 1

Approved: 11/28/1997

No of pages: 0

Validation: EN 1170-1