Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2692:2007

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Form- och lägetoleranser - Max materialkrav (MMR), min materialkrav (LMR) och reciprocitetskrav (RPR) (ISO 2692:2006)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 2692:2014
Omfattning
I denna internationella standard definieras max materialkrav, min materialkrav och reciprocitetskrav, och deras tillämpningar specificeras.

Kraven används för att bestämma specifika funktioner hos arbetsstycken där storlek och geometri är beroende av varandra, t.ex. för att klara funktioner som "montering av delar" (för max materialkrav) och "minsta väggtjocklek" (för min materialkrav). Men max materialkrav och min materialkrav används också för att uppfylla andra funktionella konstruktionskrav.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2006)

Artikelnummer: STD-71817

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-01-08

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN ISO 2692:2007

Ersätter: SS-ISO 2692

Ersätts av: SS-EN ISO 2692:2014