Standard Svensk standard · SS-ISO 2692

Least material requirement

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 2692:2007 , SS-EN ISO 2692:2007

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Least material requirement

Artikelnummer: STD-8740

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-12-06

Antal sidor: 40

Ersätter: SMS 1921

Ersätts av: SS-EN ISO 2692:2007 , SS-EN ISO 2692:2007