Standard Swedish standard · SS-EN ISO 2692:2007

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2006)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 2692:2014
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 2692:2007

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2006)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
I denna internationella standard definieras max materialkrav, min materialkrav och reciprocitetskrav, och deras tillämpningar specificeras.Kraven används för att bestämma specifika funktioner hos arbetsstycken där storlek och geometri är beroende av varandra, t.ex. för att klara funktioner som "montering av delar" (för max materialkrav) och "minsta väggtjocklek" (för min materialkrav). Men max materialkrav och min materialkrav används också för att uppfylla andra funktionella konstruktionskrav.

Subjects

Mechanical engineering drawings (01.100.20) Measuring instruments (17.040.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 2692:2007

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2006)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-71817

Edition: 1

Approved: 1/8/2007

No of pages: 52

Also available in: SS-EN ISO 2692:2007

Replaces: SS-ISO 2692

Replaced by: SS-EN ISO 2692:2014