Standard Svensk standard · SS-EN 1317-2

Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 2: Vägräcken - Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1317-2:2010 Tillägg: SS-EN 1317-2/A1:2006

Omfattning
Denna europastandard anger krav för krockegenskaper hos vägräcken, vilket inbegriper alla typer av skyddsräcken som fordon kan komma i kontakt med. Den anger prestandakrav för olika kapacitetsklasser, krockkriterier och provningsmetoder. Bestämmelserna i denna standard gäller för anordningar vars enda funktion är skyddsfunktionen samt för anordningar där skyddsfunktionen är ett komplement, t.ex.bullerskydd och signalutrustningar.

Ämnesområden

Olycksfallskontroll (13.200) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers

Artikelnummer: STD-22484

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-05-08

Antal sidor: 27

Ersätts av: SS-EN 1317-2:2010