Standard Swedish standard · SS-EN 1317-2

Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 1317-2:2010 Amended by: SS-EN 1317-2/A1:2006

Scope
Denna europastandard anger krav för krockegenskaper hos vägräcken, vilket inbegriper alla typer av skyddsräcken som fordon kan komma i kontakt med. Den anger prestandakrav för olika kapacitetsklasser, krockkriterier och provningsmetoder. Bestämmelserna i denna standard gäller för anordningar vars enda funktion är skyddsfunktionen samt för anordningar där skyddsfunktionen är ett komplement, t.ex.bullerskydd och signalutrustningar.

Subjects

Accident and disaster control (13.200) Road equipment and installations (93.080.30)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-22484

Edition: 1

Approved: 5/8/1998

No of pages: 27

Replaced by: SS-EN 1317-2:2010