Standard Svensk standard · SS-EN 1317-2/A1:2006

Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 2: Vägräcken - Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1317-2:2010

Ämnesområden

Olycksfallskontroll (13.200) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety

Artikelnummer: STD-45521

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-09

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN 1317-2

Ersätts av: SS-EN 1317-2:2010