Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13920

Svetsning - Allmänna toleranser för svetsade konstruktioner -Dimensioner för längder och vinklar - Form och läge (ISO 13 920:1996)

Status: Gällande

 Standarden anger allmänna toleranser for linjära mått och vinklar och
för form och läge hos svetsade konstruktioner i fyra toleransklasser baserade på
sedvanlig verkstadsnoggrannhet. Huvudkriteriet for val av en särskild toleransklass ska vara de funktionsfordringar som skall uppfyllas.

I denna standard angivna allmänna toleranser for linjära mått och för vinklar
samt for form och läge kan tillämpas pa svetskonstruktioner, svetsförband och svetsade konstruktioner.

 

Ämnesområden

Toleranser och passningar (17.040.10) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter, SIS/TK 134/AG 06

Internationell titel: Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for length and angles - Shape and position (ISO 13 920:1996)

Artikelnummer: STD-19855

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-12-13

Antal sidor: 20

Ersätter: SMS 723