Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12179/AC:2008

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Kalibrering av släpnålsinstrument (ISO 12179:2000/Cor 1:2003, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Calibration of contact (stylus) instruments (ISO 12179:2000/Cor 1:2003, IDT)

Artikelnummer: STD-68260

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-24

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN ISO 12179