Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12179

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Kalibrering av släpnålsinstrument (ISO 12179:2000)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN ISO 12179/AC:2008

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Calibration of contact (stylus) instruments (ISO 12179:2000)

Artikelnummer: STD-27587

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-24

Antal sidor: 22