Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 7083

Form- och lägetoleranser - Proportioner och mått för symboler (ISO 7083:1983)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Symbols for geometrical tolerancing - Proportions and dimensions (ISO 7083:1983)

Artikelnummer: STD-15892

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-01-05

Antal sidor: 3

Ikraftsätter: SS-ISO 7083