Standard Svensk standard · SS-EN 14260:2004

Derivat från kolpyrolys - Tjära och beckbaserade bindemedel och relaterade produkter: Vägtjäror - Egenskaper och testmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the methods of test required to determine the characteristics for "road tars" and their warning to use for the industrial purposes. Depending on the required application and the desired properties of the end product, different grades of road tars are available.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: road tars - Characteristics and test methods

Artikelnummer: STD-37772

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-22

Antal sidor: 10