Standard Svensk standard · SS-ISO 4288

Ytjämnhet - Regler och förfaranden för mätning av ytjämnhet med nålinstrument

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4288
Omfattning
I denna internationella standard anges regler och förfaranden för mätning av ytjämnhetsparametrarna Ra, RY och Rz vid användning av nålinstrument med fortlöpande profilomvandling och datorstyrda mätsystem i vilka sådana instrument ingår. ANM – Ytjämnhetsparametrarna Sm , S och tP kommer att behandlas då man enats om regler och förfaranden för deras mätning.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Rules and procedures for the measurement of surface roughness using stylus instruments

Artikelnummer: STD-4248

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-12-02

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 4288