Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4288

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Regler för och förfaranden vidmätning av ytjämnhet (ISO 4288:1996)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Rules and procedures for the assessment of surface texture (ISO 4288:1996)

Artikelnummer: STD-21827

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-09

Antal sidor: 30

Ersätter: SS-ISO 4288